Alle Bikelife Norge samarbeidsavtaler!

Home » Hotelavtaler » Avtaler » Alle Bikelife Norge samarbeidsavtaler!
a

Gjennom året Bikelife Norge har eksistert har vi utarbeidet en god del avtaler hvor våre medlemmer får rabatterte fordeler så vi tenkte det var på sin plass å sammenfatte litt. Denne listen vil hele tiden oppdateres etter hvert som samarbeidspartnere kommer til eller faller fra.

Trafikkopplæring

Drivstoff avtaler

Kommer

Hoteller

 Radisson Blu Mountain Resort & Residences

Reinheimen Lodge har 10% til våre medlemmer

https://www.reinheimenlodge.no/

Setesdalen hotell har 10% til våde medlemmer

https://www.facebook.com/setesdalhotel/

https://fosenfjordhotel.no/

Verksteder/forhandlere

Dekkcenter 1 gir inntil 40% på Bridgestone https://www.firststop.no/dekkforhandler/dekkcenteret-fredrikstad

Forhandlere som kommer:

Hos https://faabmc.no/ er avtale inngått men ikke signert

Hos https://speedmc.no/ er avtale signer og venter på iverksettelse

Diverse andre avtaler

Avtale med Tonic Eyewear er under utarbeidelse

Egne produkter

Egne banedager