Nytt forbund for norsk motorsport godkjent!

Home » Nyheter » Nytt forbund for norsk motorsport godkjent!

Norges nye motorsportforbund; Motorsport Norge som ble stiftet fredag 11. februar av NAF, AMCAR og LMK er nå formelt godkjent. Forbundet er medlemsstyrt og arbeidet er allerede i gang. Lisenser vil snart kunne løses. Dette betyr at man ikke lenger må være medlem av en klubb tilsluttet NMF for å drive med motorsport. Motorsport Norge er som nevnt stiftet av tre solide aktører innen det norske motormiljøet og vil i stor grad drives av utøvere. Det nye forbundet melder de ønsker at arrangører, utøvere og medlemmene i større grad skal være med å bestemme:

«Motorsport Norge skal ha som formål å legge til rette for motorsportaktivitet
og arrangementer innenfor trygge rammer og dagens regelverk. Samtidig skal
administrasjon og regelverk være effektivt og minimere unødig byråkrati. Forbundet
vil bli organisert slik at tilslutning hos Norges Idrettsforbund med muligheter
for Norgesmesterskap, kongepokal og tildeling av kulturmidler vil være mulig.
Motorsport Norge vil ikke være forbeholdt bilsport men vil være åpen for alt av
motorsport.»